Piatok

19.10.2012 18:01

SJL- Rozlišovacie znamienka-Vokáň- prehlbovanie vedomosti, DÚ- str. 34-5- vypísať iba slová s vokáňom.

Čít- Mráčik- čítanie básne Mráčik a vypracovanie úloh na strane 15.Čítanie scenára k divadielku.

MAT- Práca v PZ, za DÚ- v učebnici na str. 54- stĺpec č. 8 ústne vypočítať.

P.S.: V pondelok priniesť do školy Čítanku a pripomenúť si básničku Žltá jeseň.

        Dnes sme v škole vypĺňali dotazník, ktorý vyplýva z projektu ESF. Pri domácom vyhodnocovaní so zistila, že jedna žiačka (dotazník bol anonymný) si ho asi omylom odniesla domov. Pretože je pre mňa dôležitý, prosím rodičov dievčat (opäť) o prezretie školských aktoviek.V pondelok mi ho odovzdá. Ďakujem za pochopenie.Pekný víkend.