Piatok

09.02.2018 09:30

VLA- Predmety ako svedkovia doby. Uč. str. 40 a 41. Prečítať a naučiť sa poznámky z PL.Do budúcej hodiny doniesť  predmet z minulosti.

MAT- precvičovanie násobilky a delilky. V pondelok krátke preverovanie vedomosti.

SJ- opis predmetu. Str. 59. DÚ- stručne opíš 1 vec - 4-5 viet.

Čít- Snívaníčko. str. 78- čítať s porozumením.