Piatok

19.01.2018 08:35

Mat- opakovanie učiva -DÚ- násobenie a delenie do 40- precvičovať. Polročné opakovanie bude v utorok. Zopakovať si násobilkua delenie do 40, vypočítaj polovicu, tretinu z čísla, premena jednotiek, porovnávanie čísel, 

Vla- zopakovanie tem. celku- test. Dejiny Slovenska. Časová priamka. napísať do zošita modrý štvorec zo str. 37. DÚ- nakresli do zošita časovú priamku svojho života. Od narodenia po 3. ročník.

SJ- opakovanie učiva- abeceda, vybrané slová. DÚ- napíš 4 vety na byť, biť, my a mi. Polročné opakovanie bude v stredu. Zopakovať abecedu, rozdelenie hlások, delenie slov na slabiky, vybrané slová, verš, rým, oznam, správa, inzerát, reklama, povesť, rozprávka a pranostika.

Čít- Biela ako sneh a červená ako krv- čítanie str. 61.Do zošita napísať: Ľudová rozprávka nemá autora, je v nej túžba po dobre a spravodlivosti.