Piatok

08.12.2017 09:29

VLA- Krásy našich hôr- uč. str. 24 a 25. Vedieť na mape ulázať pohoria zo zošita.

Mat- násobilka v obore do 20. Str. 48, 50 a 51/ 37. Bez strany 49. Naučiť sa násobilku č. 1 a 2. Aj násobenie 0.

Čít- Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy- str. 49.

Písanie- str. 26 a 27. Dokončiť doma- kto nestihol

SJ- Opakovanie vybraných slov po P. Uč. str. 43/ 18- písomne, 19, 21-ústne, DÚ- cv. 22. V pondelok krátke doplňanie i/y.