Piatok

23.11.2017 22:31

MAT- Zaokrúhľovanie- prehlbovanie učiva.V pondelok krátka práca.

Vyskúšajte :skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani/

SJ- Opakovanie vybraných slov po M. Písanie cvičného diktátu. Pozvánka- str 39. DÚ- precvičiť vybrané slová, v pondelok bude školský diktát.

VLA- Vrstevnice, str.18, druhy máp. Opakovanie TC.

Čít- Ohňostroj pre deduška str. 34. Písanie str. 22- celá.