Piatok

03.11.2017 09:27

MAT- PZ str. 30 a 31.

VLA- Str. 13- Obzor, str. 14,15- Význam plánu

SJ- Vybrané slová OBYČAJ, DOBYTOK, KOBYLA, BÝK a BÝVAŤ. Uč. str. 28/14-ústne, str. 29/ 17- ústne, 18-ústne. DÚ- str. 29/ 20 + vedieť vymenovať vybrané slová po B.

Čít- Mesiac čítania ČESKÝCH TEXTOV. Prečítať text na pripravenom papieri. Čítanku teraz nenosíme. Uvítame s škole české detské texty(časopis, kniha,)

P.S. Prosím hygienické potreby (WC papier, vyťahovacie vreckovky a tekuté mydlo) od rodičov Kristínky, Tamarky a Zuzky. Ďakujem.