Piatok

13.10.2017 08:33

M-G- Porovnávanie usečiek. Precvičovanie učiva. Od pondelka matematika.

VLA- Kompas - časti kompasu- nakresliť do zošita

Čít- článok Telefón- celý

Pís- str. 10- celá

SJ- opakovanie delenia slov na slabiky. V pondelok bude samostatná práca.