PIATOK

06.10.2012 22:16

MAT- Počítame s pomocou, práca s papierovými peniazmi (kto ešte nepostrihal- v pondelok) uč. str. 10.pr. 1,2. DÚ-str. 10, pr. 3(3 stlpce)

SJL- prehlbovanie učiva "Hláska a písmeno", vypracovanie pracovných listov

ČIT- Mimočítankové čítanie -str. 12 O červenej baretke. V pondelok potrebujeme aj Čítanku.

PDA- opakovanie učiva o vzduchu