PIATOK

14.09.2012 20:21

SJL- Opakovanie učiva z 1. ročníka, uč. str. 10,11/2,3,4,5,6,7,10,DÚ-str. 12/13

Čítanie- článok "Upratovačka a rozhadzovači"-čítať celý a vedieť odpovedať na otázky pod textom

MAT- práca v pracovnom zošite

IFV- práca na stránke www.pastelka.sk