Piatok pre Sašku

11.04.2014 20:29

Mat- Preverovanie vedomosti- násobenie a delenie.

SJL- Slovné druhy- str. 71/1 a 2 ústne. Do zošita prepísať a naučiť sa vety v dolnej tabuľke.

Čít- prečítať s porozumením posledný článok z  knihy Výlety tety Ety.

P.S.: PDA- Obehová sústava- naučiť sa poznámky z nalepeného PL v zošite. VLA-naučiť sa poznámky o Svätoplukovi z pripraveného PL.

P.S.2: Tu si môžete skontrolovať výsledky Klokana pre našu triedu podľa kódov

Kód žiaka    Trieda    Body    Úspešnosť (%)    Poradie    Percentil (%

37440 3.C 41 45,6 4751. - 4914. 32,5
37441 3.C 58 64,4 2014. - 2213. 70,5
37442 3.C 37 41,1 5339. - 5490. 24,4
37443 3.C 42 46,7 4561. - 4750. 35
37445 3.C 60 66,7 1786. - 1892. 74,3
37446 3.C 50 55,6 3346. - 3456. 52,5
37447 3.C 85 94,4 72. - 108.     98,8
37448 3.C 37 41,1 5339. - 5490. 24,4
37449 3.C 57 63,3 2214. - 2391. 67,9
37450 3.C 44 48,9 4243. - 4388. 39,7