Piatok

12.10.2012 16:38

SJL- Rozlišovacie znamienka- DĹŽEŇ- precvičovanie učiva- uč. str. 31- 7 úlohu dokončiť do zošita

Čit- báseň Žltá jeseň, čítanie s porozumením článku Bubák.

V pondelok doniesť Mimočítankové čítanie a na farebný vitamínový týždeň ZELENÉ oblečenie  (podľa možnosti)