OZNAM!

22.09.2017 15:36

O Z N A M !

V pondelok t.j. 25.9.2017 o 14,00 hod.  nezabudnite, že máme akciu pod názvom: POČUJEM,POČUJEŠ,POČUJEME...

v Zemplínskom osvetovom stredisku Michalovce. Bude to zážitkovo-výchovné odpoludnie s nepočujúcimi členmi SÚSP ZO

 Michalovce a detí zo ŠKD 3.A triedy. Dúfam, že to bude vydarená akcia ako bola tá vlaňajšia, na ktorej sme sa stretli s 

nevidiacimi. Teším sa a verím, že Vás zaujme aj toto stretnutie.