5.3.

Dnes sme po prázdninách opakovali L8, robili sme opis izby podľa knihy. DÚ v PZ po 79 str. V stredu v prvej časti hodiny dokončíme L8 v PZ a v ďalšej časti hodiny napíšeme test z L8.

7.3.

Písali sme test. DÚ slovná zásoba L9.

 

8.3.

čísla do 20. V pondelok číselný diktát.

12.2.

Dnes boli čísla do 100. Nabudúce číslený diktát do 100. Bez písomnej dú, ale učiť sa naspamäť čísla aj ako sa píšu.

15.3.

He has got.. /She has got.. On má.../Ona má...., opakujeme čísla do 100.

DÚ:wb 82,83

 

19.3.

Otázky Has he got..?/Has she got..? Odpovede Yes, he/she has. / No, he/she hasn t. 

Celé a skrátené tvary (pomôcka v PZ). DÚ: 84 dokončiť v PZ.

 

4.4.

Do you like...? I like...

The space woman..., DÚ: PZ 86, opis osoby.

5.4.

DÚ: wb. 87, slová s th. Cvičiť výslovosť. Pochvala celej triede za opis osoby:-)

 

9.4.

Precvičovanie prídavných mien. Slovosled. Opakovanie L9. DÚ: wb 89. V stredu test.

16.4.

Čítanie s porozumením str. 103. DÚ wb:100. Do budúceho pondelka projekt FAMILY, pomôcka v uč. str. 101. 

18.4.

CAN - môcť, vedieť. I can.... You can... He/she/it can... oznamovacie vety. Can you/he/she/it.....? tvorba otázok podľa knihy str. 104.Čítať dialóg na str. 105 s porozumením. 

19.4.

Čítať s porozumením článok The Earth and the sky. DÚ: wb po str. 95. Nezabudnúť na projekt Family v pondelok. Have a nice weekend:-)

23.4.

Dnes veľká pochvala všetkým, ktorí prezentovali projekt. Tí, ktorí nestihli, nabudúce. A tiež tí, ktorí si neurobili - žiaľ, aj takí boli. DÚ: naďalej čítať s porozumením článok o Zemi - The Earth..., snažiť sa ho prerozprávať vlastnými slovami.