8.1.2018

Opakovanie L6. V stredu test. 

 

10.1.

Dnes bez písomnej DÚ, pozrieť si nové slovíčka L7. Projekt Garden do pondelka.

 

11.1.

Predložky in, on, under. Kto nestihol na hodine dokresliť, dokončí doma. Izby v dome - opakovať. DÚ: 62,63 wb. Nezabudnite na projekt. Have a nice weekend:-)

 

15.1.

DÚ: 78/2 dokončiť.

 

17.1.

DÚ: dokončiť v PZ str. 65. Opakovať Where is...? Where are...? It is on/in/under... They are on/in/under...

 

18.1.

Otázka Where is...? Where are...? It is... They are...,  Čítanie s porozumením v knihe: Reading: A game. DÚ: 66,67 wb. Have a nice weekend:-)

 

22.1.

Opakovanie L7. DÚ: 68,69 wb. 

Na precvičnie výslovnosti Vám pripájam link na anglickú stránku s online detským slovníkom. Po zobrazení stránky v ľavom rohu zadáte do okienka slovíčko. Keď sa Vám slovíčko vyhľadá, kliknutím na reproduktor budete počuť jeho výslovnosť. Treba precvičovať pri učení sa nových slovíčok. V druhom polroku budeme viac dbať na výslovnosť a na správne písanie anglických slov.

Link si môžete skopírovať tu:

https://kids.wordsmyth.net/we/?ent=chair

 

23.1.

Dnes sme opakovali L7. Zajtra test.

24.1.

Písali sme test. Oboznámili sme sa s novou slovnou zásobou L8. Kto nestihol PZ, dokončiť po str. 73. Have a nice weekend.

29.1.

Dnes sme mali ANJ celá trieda, p.uč. Semanová chýbala. Robili sme rodostrom. DÚ: vedieť pomenovať členov rodiny. Dokončiť PZ po str. 73, kto nemá. V stredu učebnicu a PZ do školy netreba, stačí malý zošit. Platí pre celú triedu.

 

5.2.

I have got - ja mám. Rodina - slovná zásoba. Čítanie s porozumením str. 85. Nácvik viet I have got... DÚ: wb. 74/1.

 

7.2.

Dnes sme mali spolu celá trieda. Precvičovali sme I have got - ja mám, I have not got - ja nemám, Have you got...? Máš...? Yes, I have. - Áno, mám. No, I have not. - Nie, nemám. Aj skrátené tvary. Deti ich majú v zošite. Doma nacvičovať ústne. Bez písomnej DÚ.

 

8.2.

Dnes opäť spolu:-) Dialóg o rodine podľa knihy. Doma dokončiť kto  nestihol - o sebe. Have a nice weekend:-)

 

12.2.

 

Žiaľ, dnes mnohí nemali DÚ, takže sme celú hodinu venovali dialógom o rodine. DÚ - čítať článok My bedroom, str. 88.

14.2.

Pochvala celej skupine za čítanie. Dnes bez DÚ.