3.5.

Opakovanie L10. V pondelok test. Have a nice weekend:-)

9.5.

Počasie, otázka: What are you doing? - Čo robíš?, I am...-ing. You are...-ing. DDÚ: 102 wb.

10.5.

Prítomný priebehový čas - opakovať otázky a odpovede ako je vyššie. DÚ: čítať s porozumením 114 sb.

14.5.

Dnes sme boli celá trieda spolu. Opakovali sme formou hier učivo za celý šk. rok doteraz. DÚ: 110 wb. V stredu si napíšu test za L10 tí, ktorí ešte nepísali.

16.5.

Čítať s porozumením dialoóg str. 113. Precvičovanie prítomného priebehového času.

17.5.

DÚ: wb 109, precvičovanie čítania s porozumením113, 114,115. Počasie. Have a nice weekend.

21.5.

Opakovanie L11, v stredu test.

4.6.

Pete-s birthday party. PZ po str. 116.

7.6.

Opakujeme L 12, PZ po str. 121. Have a beautiful weekend:-)

11.6.

Opakujeme. V stredu test L12. PZ už netreba nosiť.

13.6. 

Hurray!!! We are finishing:-) Zajtra - štvrtok si urobíme projekt na hodine. Doma netreba dopredu nič pripravovať. V pondelok 25.6. si deti môžu doniesť drobné na zmrzlinu. Hodinu budeme mať spojenú s vychádzkou do mesta.

14.6.

We are finishing!!! Hurray! HAVE A WONDERFUL HOLIDAY!