AKCIE DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA

18.6.2018- pondelok  8.30 beseda so spisovateľom v ZUŠ.Do školy si ANJ nenoste. Stačí SJL a Čítanie.

20.6.2018- streda Didaktické hry na Zemplínskej Šírave a Juliane. Príchod ráno do školy v normálnom čase. Návrat do školy okolo 14.00. Žiaci sú z obeda odhlásení- obed bude na Juliane. Športové oblečenie, plavky- kto chce,  pitie a pokrývku hlavy.

22.6.2018- piatok - Zhromažďovanie učebníc 3. ročníka v triede. Zoznam urobíme.

26.6.2018- utorok -výstup na Vihorlat s rodičmi aj  s varením guľáša. Do školy v normálnom čase. Žiaci sú z obeda odhlásení. Návrat okolo 15.00. Podrobnosti poslané e-mailom.Rodičia idú s nami od školy autobusom- kto chce. Poplatok za autobus je 3 eurá.

27.6.2018- streda upratovanie triedy

29.6.2018-piatok-  Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

SLNEČNÝ A VESELÝ DEŇ DETÍ

OZNAM od. p. uč. Gnorikovej

Pondelkové stretnutie s lektorom sa uskutoční o 14.00. Dôvod zneny: menej ako polovica rodičov sa môže zúčastniť  akcie a časové možnosti lektora. Všetci sú vitaní o 14.00 v školskom klube. 

OZNAM ŠKD: 

Prosím uhradiť poplatok za jún 2018 do utorka  5.6.2018

Ďakujem,  vychovávateľka Bojkunová

Botanická záhrada a motýle

AKCIE PLÁNOVANÉ NA MÁJ - JÚN

- akcie sa budú dopĺňať

31.5.2018- štvrtok: Exkurzia do Botanickej záhrady v Košiciach. Návrat okolo 13.00. Obed a ŠKD v normálnom režime.

1.6.2018- piatok  Deň detí. Do školy bez učebníc. Na školskom dvore budú rôzne atrakcie - doniesť pár drobných. ŠKD a obed v normálnom režime.

 

Oznam

Vo štvrtok 31.5.2018 pôjdeme do Košíc do Botanickej záhrady na MOTÝLE .Do školy v normálnom čase. Odchod autobusu bude o 7.45. Príchod do školy bude okolo 13.00. Obed bude v škole. Vstupné so sprievodcom je 2,50 e. Autobus bude hradený z VIANOČNEJ TRŽNICE. So sebou zobrať aj drobné eurá na precvičenie finančnej gramotnosti. 

PRIPOMIENKA

ZAJTRA JE FOTENIE TRIEDY!!!

SLNEČNÁ STREDA V SKRATKÁCH

ZBERNÝ DVOR- SEPARÁCIA ODPADU- POUČNÉ INFO OD MILEJ PRACOVNÍČKY- AJ SME POČUJLI- AJ VŠETKO VIDELI- PRESUN A VÝSTUP NA SENDEROV- ZÁPIS DO PAMATNEJ KNIHY- ZBIERANIE ODPADU- CHROBÁK ROHÁČ NA STAROM STROME- PRESUN A ODDYCH NA ANIME SPOJENÝ S PRAKTICKÝM CVIČENÍM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI- SKVELÝ DEŇ- ĎAKUJEME TROM PRACOVNÍČKAM Z OÚ v Michalovciach z Odboru starostlivosti o životné prostredie za odborný doprovod a pánovi šoférovi Kováčovi za bezpečnú  jazdu.

SLNEČNÝ A ZAUJÍMAVÝ DEŇ ZEME

OZNAM

V STREDU 2.5.2018 - EXKURZIA KU DŇU ZEME- SENDEROV- RECYKLÁCIA ODPADU NA LASTOMÍRSKEJ ULICI- ANIMA /krátky oddych na lúke/. Do školy prísť v normálnom čase a bez učebníc. Odchod autobusu o 8.30. Doniesť si desiatu, pitie, šiltovku na hlavu, drobné peniaze, malú deku. Obed bude po príchode do školy- okolo 13.00. Autobus bude uhradený z "Vianočnej tržnice".

VO štvrtok bude PRÍRODOVEDA- výmena s Pracovným vyučovaním.

OZNAM

Vážení rodičia!

Pozývame Vás na mimoriadne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 10. apríla 2018 o 16.00 v 3.A triede za účasti p. riaditeľa školy.

KNIŽNÝ DOM SO SKVELOU 7. A

VEU/ ITV: DEŇ VODY

JARNÉ TVORIVÉ DIELNE

AKCIE NA MAREC:

21.3.2018- streda - Tvorivé dielne v ZOS Michalovce. Doniesť si iba Prírodovedu a Slovenský jazyk.

22.3.2018- štvrtok-  Deň vody- do školy prísť podľa možnosti v modrom oblečení s 1 fľašou vody /minerálky/

27.3.2018- utorok- Divadelná rozprávka v MsKS- ZBOJNÍK RUMCAJZ, začiatok o 9.00

28.3.2018- streda - KNIŽNÝ DOM- aktivity žiakov 7.A  vrámci MESIACA KNIHY

29.3.- 3.4.2018- VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY- nástup do školy bude v stredu  4.4.2018

 

TVORIVÉ HODINY ČÍTANIA S BARBORKOU

KOŠICE....super deň

Deň poznania a zábavy KOŠICE

Deň 14.3.2018

Suma 10 eur

Odchod ráno 7.15

Predpokladaný návrat do školy 14:00 hod.

Program:

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
 

  • 9:00 Interaktívna výstava Múdro sporiť, rozumne míňať
  • 10:00 Výstava  Košický zlatý poklad 

HLAVNÁ ULICA Č. 48 V SUTERÉNE BARKÓCZYHO PALÁCA

11:30 BRICKLANDIA - výstava z legokociek.  Krajina je poskladaná z viac ako 100 000 kociek a príbehy v nej hrá viac než 1 400 figúrok


OBED V ŠJ  A ŠKD BUDE PO NÁVRATE Z KOŠÍC

ZMENA: Žiaci dostanú ráno suchý obed- balíček: obloženú žemľu a nesýtenú 0,5 l vodu

Hviezdoslavov Kubín triedne kolo

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - triedne kolo

Poézia

1. miesto:  Zuzanka Hrešková

2. miesto:  Terezka Husťáková

3. miesto:  Samko Kopčík

Próza

1. miesto:  Tamarka Gnoriková

2. miesto:  Emka Babjaková

3. miesto:  neudelené

Víťazom blahoželáme a držíme palce v školskom kole.

Všetkým žiakom patrí pochvala za zodpovedný prístup pri učení sa poézie / prózy.

 

V zmysle Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, Vám oznamujem, že v dňoch 22.02. a 23.02.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces. 
Riadne vyučovanie začne po jarných prázdninách, dňa 05.03.2018.

 Viac tu: https://edu-orencakova1.webnode.sk/

V zmysle Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, Vám oznamujem, že v dňoch 22.02. a 23.02.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti prerušený výchovno-vzdelávací proces. 
Riadne vyučovanie začne po jarných prázdninách, dňa 05.03.2018.

 Viac tu: https://edu-orencakova1.webnode.sk/

OZNAM

V zmysle Metodického usmernenia MŠ SR, č.15/2005-R, čl. 5, bod 2, Vám oznamujem, že v dňoch 22.02. a 23.02.2018, bude z dôvodu vysokej chorobnosti
prerušený výchovno-vzdelávací proces.
Riadne vyučovanie začne po jarných prázdninách, dňa 05.03.2018.

riaditeľ školy

KKAARRNNEEVVAALL

VEDECKÁ KONFERENCIA: VESELÁ TRIEDA OBJAVUJE SVET

ITV/VEU: VTÁČI DEŇ

ŠKD: Čajovo- bylinkové popoludnie

ZMENA !!! PROJEKTY Z PRÍRODOVEDY

 ...budú prezentované vo štvrtok 1.2.2018...

Každý žiak sa rozhodne pre jednu z tém do konca septembra a nahlási p.učiteľke.

Projekt vypracuje na výkres väčší ako A4. Na výkrese majú  byť obrázky (kreslený, tlačený), text rukou písaný (najmenej 10 viet).

Prezentácia projektov bude po VIANOČNÝCH PRÁZDNINÁCH- koncom januára.

TÉMY:

1. Moje obľúbené zvieratko

2. Zaujímavá rastlina- strom

3. Vesmír

4. Človek

5. Technické novinky

6. Urobil(a) som pokus... 

Projekty z Vlastivedy budú v druhom polroku.

VIANOČNÁ TRŽNICA

Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Pozývam Vás na triedne konzultačné RZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18.1.2018 v čase od 15.30 do 17.00 v 3.A triede.

Teším sa na stretnutie s Vami. D.E

NAŠIM ŠIKOVNÝM  TRETIAKOM A ICH MILÝM RODINÁM ŽELÁME DO NOVÉHO ROKU 2018 ZDRAVIE, POHODU, POKOJ V DUŠI, ÚSPECHY NA KAŽDOM BOKU A DOBRÝCH ĽUDÍ NA KAŽDOM KROKU.

Pani učiteľka a pani vychovávateľka.

VIANOČNÉ PRÁZDNINY

budú od soboty 23.12.2017 do nedele 7.1.2018. Nástup do školy bude v pondelok 8.1.2018

 OZNAM!
V ZMYSLE ÚČTOVNÝCH PRAVIDIEL VÁM OZNAMUJEM, ŽE POSLEDNÝ MOŽNÝ TERMÍIN NA ODHLÁSENIE Z OBEDOV NA DNI 20 - 22.12.2017 JE 19.12.2017 DO 07.00 HOD. PO TOMTO TERMÍNE UŽ NEBUDE MOŽNÉ DIEŤA, ZAMESTNANCA ODHLÁSIŤ. V PRÍPADE ŽE ŽIAK BUDE CHÝBAŤ A NEBUDE ODHLÁSENÝ MÁTE MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ SI STRAVU PRIAMO V JEDÁLNI!!!

S.Pavolko, riaditeľ školy.

BLAHOŽELÁME !!!

TEREZKE HUSŤÁKOVEJ k druhému miestu v súťaži

ZEMPLÍNSKE ZVONČEKY.

TVORIVÁ DIELŇA V ZOS v MICHALOVCIACH. ĎAKUJEME!!!

OZNAM!

Dievčatá na vianočnú besiedku si pripraviť a doniesť biele nátelníky /dlhý rukáv/,biele silonky a cvičky.

 

AKCIE NA DECEMBER 2017

1. 30.11.2017-štvrtok:  VŠETKOVEDKO (iba prihlásení žiaci)

2. 1.12.2017-piatok : Mikulášske fotenie- nezabudnite si aj MIKULÁŠSKU ČIAPKU ( cena balíčka 3,30 e)

3. 6.12.2017- streda : Mikulášska čiapka- ČIAPKU DONIESŤ (prípadne  obliecť niečo červené)  !!!

ZMENA!!!

4. 12.12.2017- utorok : Tvorivé dielne v ZOS- doobeda. Doniesť MAT a SJ

5. 14.12.2017-  štvrtok o 16.00 :  VIANOČNÁ TRŽNICA so starými rodičmi v 3. A

6. 22.12.2017-piatok : Filmové predstavenie v MsKS pred vianočnými prázdninami. Poplatok 0.50 centov bude uhradený z TF

OZNAM

ZAJTRA NA 5. HODINE A POOBEDE PEČIEME PERNÍČKY. DONESTE SI POTREBNÉ VECI.

VESELÁ MIKULÁŠSKA STREDA

OZNAM ŠKD

Prosím o uhradenie poplatku za mesiac december do stredy 6.12.2017. 

ANJELSKÉ DNI DOBRA

MIKULÁŠSKE FOTENIE- V PIATOK S MIKULÁŠSKOU ČIAPKOU

V ponuje je balíček fotografii - 4 kusy. Veľká foto celej triedy v mikulášskej čiapke 13x18 cm. Veľká fotografia dieťaťa 13x18 cm. Dve menšie fotografie s iným motívom 10x15 cm. Termín fotenia oznámim neskôr. Cena balíčka je 3,30. Objednávkou fotiek podporíte prácu fotografického krúžku na škole. Záujem prosím nahlásiť  začiatkom týždňa.

 Veľká fotografia celej triedy v mikulášskej čiapke

Viac tu: https://edu-hospodarova1.webnode.sk/

POZOR !

www.kozmix.sk

 1. ÚLOHA NA KOZMIXE

M: Stovky, desiatky a jednotky. KÓD: YLHKK

2. ÚLOHA

VLA: Svetové strany. KÓD : W9B77

3. ÚLOHA

MAT: Určovanie poradia čísel 0 - 1000 KÓD: MTZ8R

 

4. ÚLOHA

VLA: MAPA Kód:  MWUH5

 

5. ÚLOHA

INF: ABECEDA IMTERNETU KÓD: OGEJM

 

 6. ÚLOHA
MAT: Porovnávanie čísel 0 - 1000 KÓD : EGUG7


7. ÚLOHA

INF: KLÁVESNICA  KÓD: F7OOP (O ako OTO)

VYV, PVC: Plán mesta a dediny- skupinová práca

MINI KONCERT A ČESKÉ ČÍTANIE

VEU/ITV ZEMIAKOVÝ DEŇ

ŠKD: TEKVIČKOVÝ DEŇ a KOLÁČE

Jesenné prázdniny

V pondelok a utorok 30.10 a 31.10.2017 budú jesenné prázdniny.

1.11.2017 streda- Sviatok všetkých svätých.

Do školy prídeme vo štvrtok 2.11.2017

ŠKD: ŠTVRTOK BUDE TEKVIČKOVÝ DEŃ. Do školy doniesť rolky od wc papiera a tekvicu- alebo tekvičku.

VYHLASUJEME  AJ SÚŤAŽ "BABIČKIN JABLČNÍK". Jablčník doniesť vo štvrtok (kto môže). Ďakujeme.

 

 

ŠKD: ZDRAVÉ POPOLUDNIE

VYCHÁDZKA ZA VEDECKÝMI POKUSMI

ŠKD: Zážitkovo-výchovné popoludnie s nepočujúcimi

OZNAM o poplatku

1. Rodičovský príspevok

-najstaršie dieťa na škole 20 eur

-ďalšie dieťa 0 eur

-polosirota 0 eur

-hmotná núdza 0 eur

Poplatok za Rodičovský príspevok  doniesť do školy do 20.októbra. Ďakujem D.E

2. Poistenie -oprava

Celá škola je spoločne poistená. Poplatok nie je potrebný doniesť. Už donesené peniaze budú vrátene rodičom.

 

OZNAM od riaditeľa školy:
UPOZORŇUJEM VÁS, ŽE V DŇOCH, ŠTVRTOK A PIATOK - 21. a 22.9.2017 BUDE PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE PRERUŠENÁ.
DOVOD - VÁŽNY TECHNICKÝ PROBLÉM NA PLYNOVOM REGULÁTORE.
VŠETCI STRAVNÍCI BUDÚ Z OBEDOV ODHLASENÍ AUTOMATICKY (netreba odhlasovať individuálne).
Zabezpečte deťom dostatok potravy a tekutín aj na poobedie. Ďakujem za pochopenie Mgr. S. Pavolko, riaditeľ školy

OZNAM

V piatok 22.09.2017 sa uskutočnia DIDAKTICKÉ HRY. Do školy bez učebníc, športové oblečenie, desiatu, pitie, malú deku. Obed a ŠKD bude v normálnom režime. D.E

OZNAMY

1. Po dlhoročných skúsenostiach s PZ z  Matematiky sme sa v 3. ročníku rozhodli pre sadu PZ  (PZ 1, PZ 2 a Geo ) autorov Bero - Berová. Učivo je pre žiakov v pracovnom zošite usporiadane prehľadne a systematicky. Cena za sadu 3 PZ  je 7.40 e.

2. K zdokonaleniu písania objednávame zošit Putujeme za písmom. Cena za zošit je 6.40 e.

Prosím rodičov do triedneho fondu 20 eur do 15.9.2017. Suma pokryje platby za PZ a pomôcky (výkresy, lepidlá a hygienické utierky) na tento školský rok.

Ďakujem za pochopenie.

TRIEDA A TRETIACI

 

ŠKOLSKÝ ROK  2017/2018

ROZVRH HODÍN 3.A                                  (môže byť  zmenený)

  1 2 3 4 5 6
P ANJ SJL MAT SJL-Č E/N  
U MAT TSV SJL SJL-Č    
St SJL ANJ MAT PDA VYV  
Št SJL TSV MAT ANJ PVC  
Pi MAT VLA SJL SJL-Č HUV INF

 

Milí Mimoni-a je to tu!

Nezadržateľne sa blíži chvíľa, keď sa opäť "naživo" stretneme. :) Dúfam, že sa aspoň trochu tešíte! Tak teda -v pondelok /4.9.2017/ o 8:15 h sa uvidíme na veľkom školskom dvore. Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 začne o 8:30 h. Potom sa presunieme do našej novej 3.B, ktorá sa nachádza v budove č.3-pri jedálni na prízemí. Budem rada, ak mi nahlásite záujem o obedy, ŠKD, NBV/ETV.Dlho sa nezdržíme, pretože obedy a ŠKD budú až od utorka. Ak by náhodou v pondelok pršalo, príďte rovno do našej triedy-nebudeme predsa moknúť na dvore. :)

Veľmi sa na všetkých tešíme. P.uč. Lydka a p.vych. Katka ... a možno príde aj Bob. :)Viac tu: https://edu-hospodarova1.webnode.sk/

Milí Mimoni-a je to tu!

Nezadržateľne sa blíži chvíľa, keď sa opäť "naživo" stretneme. :) Dúfam, že sa aspoň trochu tešíte! Tak teda -v pondelok /4.9.2017/ o 8:15 h sa uvidíme na veľkom školskom dvore. Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 začne o 8:30 h. Potom sa presunieme do našej novej 3.B, ktorá sa nachádza v budove č.3-pri jedálni na prízemí. Budem rada, ak mi nahlásite záujem o obedy, ŠKD, NBV/ETV.Dlho sa nezdržíme, pretože obedy a ŠKD budú až od utorka. Ak by náhodou v pondelok pršalo, príďte rovno do našej triedy-nebudeme predsa moknúť na dvore. :)

Veľmi sa na všetkých tešíme. P.uč. Lydka a p.vych. Katka ... a možno príde aj Bob. :)Viac tu: https://edu-hospodarova1.webnode.sk/

Milí Mimoni-a je to tu!

Nezadržateľne sa blíži chvíľa, keď sa opäť "naživo" stretneme. :) Dúfam, že sa aspoň trochu tešíte! Tak teda -v pondelok /4.9.2017/ o 8:15 h sa uvidíme na veľkom školskom dvore. Slávnostné otvorenie šk. roka 2017/2018 začne o 8:30 h. Potom sa presunieme do našej novej 3.B, ktorá sa nachádza v budove č.3-pri jedálni na prízemí. Budem rada, ak mi nahlásite záujem o obedy, ŠKD, NBV/ETV.Dlho sa nezdržíme, pretože obedy a ŠKD budú až od utorka. Ak by náhodou v pondelok pršalo, príďte rovno do našej triedy-nebudeme predsa moknúť na dvore. :)

Veľmi sa na všetkých tešíme. P.uč. Lydka a p.vych. Katka ... a možno príde aj Bob. :)Viac tu: https://edu-hospodarova1.webnode.sk/

Milí žiaci - tretiaci!

V pondelok 4.9.2017 sa uvidíme o 8.15 na veľkom školskom dvore.

Slávnostné otvorenie nového školského roka začne 8.30.

Potom sa presunieme do našej triedy v budove č.4. Je to naša staronová trieda.

Budem rada, ak mi nahlásite záujem o ŠKD, obedy, náboženstvo/etická výchova.

V prípade nepriaznivého počasia Vás čakám v našej triede.

Obedy a ŠKD budú od utorka.

 

 Tešia sa na Vás pani učiteľka a pani vychovávateľka.

Budem rada, ak mi nahlásite záujem o obedy, ŠKD, NBV/ETV.Dlho sa nezdržíme, pretože obedy a ŠKD budú až od utorka. Ak by náhodou v pondelok pršalo, príďte rovno do našej triedy-nebudeme predsa moknúť na dvore. :)

Veľmi sa na všetkých tešíme. P.uč. Lydka a p.vych. Katka ... a možno príde aj Bob. :)Viac tu: https://edu-hospodarova1.webnode.sk/

 

VŠETKÝM ŽIAKOM A ICH RODINÁM ŽELÁME KRÁSNE LETO PLNÉ SLNEČNÝCH DNÍ.

PANI UČITEĽKA A PANI VYCHOVÁVATEĽKA

P.S.: Dávajte na seba pozor!

KONEČNE PRÁZDNINY.....HURÁ

POSLEDNÝ TÝŽDEŇ.....

Pondelok- odovzdanie učebníc 2. ročníka. Dopisovanie zošita Viem písať.Rozdávanie písomných a výtvarných prác.

Utorok- preberanie učebníc 3. ročníka. Práca v PZ z matematiky.

Streda- práca v zošite PVO. Úprava triedy.

Štvrtok- úprava areálu školy. Zmrzlina.

Piatok- ukončenie školského roka a odovzdanie vysvedčení.

Stretnutie  v triede 7.30-7.45, potom spoločný presun na školský dvor. O 8.00 slávnostné ukončenie školského roka. Rozdávanie vysvedčení v triede - 9.00 až 9.30 - najneskôr do 10.00. Obed a ŠKD v piatok nebude.

 

Veľké Raškovce- farma- skvelý výlet

DEŇ HUSACIEHO BRKA- SLOBODA V PÍSANÍ

LUCKA, BLAHOŽELÁME TI !

lX. ročník-viacboj všestrannosti žiakov a žiačok 1.-3.r. ZŠ "O pohár primátora mesta Michalovce"- v celkovom umiestnení škôl sme získali pohár za 3. miesto a bronzové medaily, dievčatá 2. ročníka - 1. miesto, dievčatá aj chlapci 3.ročníka- 2.miesto. V individuálnych disciplínach sme získali 4 zlaté, 5 strieborných a 3 bronzové medaily. Bola to veľká paráda-blahoželáme!

Naša Lucka získala 2. miesto v behu na 300m, 2. miesto v šplhu a 2. miesto v behu na 50 m.

BLAHOŽELÁME !!!

DIVADLO V PREŠOVE

OZNAMY na týždeň od 5.6. do 9.6.  ....

STREDA:

V STREDU DO PREŠOVA JE POTREBNÝ PREUKAZ POISTENCA. ORIGINÁL, ALEBO PREKOPÍROVANÝ.

P.S. Do autobusu prosím bez vody s bublinkami a bez klzkých cukríkov.

Z obeda sú žiaci odhlásení. Cestou späť sa zastavíme sa na zmrzlinu (stačí 1 euro).

Kto potrebuje na cestovanie tabletku- nech ma rodičia upovedomia.

ŠTVRTOK:

Fotografovanie triednych kolektívov. Predpokladaná suma 1 euro.

PIATOK:

Počas vyučovania sa žiaci zúčastnia akcie SOS. Do školy si donesú iba MAT a ANJ - všetci.

MDD v STRETAVE a TRI PREKVAPENIA

1. Nádherný deň v prírode

2. Šofér autobusu, ktorý "LEN TAK" kúpil deťom nanuky

3. Poník ako z rozprávky

4. Lízanky od Dankovho dedka

5. Skvelé deti

ĎAKUJEME !!!

MDD 2 v STRETAVE

ŠKD: LESNÝ PEDAGÓG

SLNEČNÝ DEŇ DETÍ

SKVELÝ ANGLICKÝ DEŇ...

ČO NÁS ČAKÁ TENTO TÝŽDEŇ ....

Utorok - ENGLISH DAY - v doobedňajších hodinách od 9.10- 2 vyučovacie hodiny. Do školy si doniesť šiltovku- klobúčik. Z učebníc stačí PVO, MAT.

Štvrtok- MDD- zábavný deň bez učebníc. Žiaci si môžu priniesť zopár drobných na občerstvenie (+ - 2 eurá ).

Piatok- Exkurzia do STRETAVY v dopoludňajších hodinách. Do školy prísť ráno- ako na vyučovanie. Nabaliť malú deku, desiatu, pitie, pokrývku hlavy, loptu, iné hry,....Odchod autobusom o 9.00, príchod okolo 12.30. Suma za autobus bude uhradená zo zbierky na vianočnej tržnici. Obed a ŠKD bude v riadnom čase.

PETÍCIA ZA SLOBODU V PÍSANÍ

www.changenet.sk/?section=kampane

         Ďakujeme Vám za podporu !

 

VEU/ BLOKOVÉ VYUČOVANIE "V MRAVENISKU"

Rodičovské združenie

Vážení rodičia!

Srdečne Vás pozývame na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 11.5.2017, vo štvrtok o 16.00 v 2. A triede.

 P.učiteľka  a p. vychovávateľka.

PÍSALI SME LIST MAMIČKE

DOPRAVNÁ VÝCHOVA- MOTOKÁRY

BOLI SME V KINE ...

Návšteva KNÍHKUPECTVA BOOKS aj kaderníctva MARIOMAX

KRST KNIHY

PANTEROVE PRÍBEHY

V piatok dopoludnia sme sa  v 6. A zúčastnili na krste knihy, ktorú pre našu triedu pripravili a zostavili šiestaci spolu s pani triednou učiteľkou Ľubomírou Berešovou. Krstným otcom knihy bol pán Maroš Demko. Ďakujeme všetkým za skvelú prípravu, chutné občerstvenie a zábavné dopoludnie.

FANTASTICKÝ PIATOK V 6.A

DIVADLO BABADLO

NAŠI VÍŤAZI

Poézia : 1. miesto:

Terezka Husťáková, Samko Kopčík

             2. miesto: 

 Lucka Andrisová, Terezka Dudičová

             3. miesto:

Danko Jurčo, Kristínka Farkašová, Jasmínka Buršáková, Paťka Onderová, Beky Némová

Próza:  1. miesto. Tamarka Gnoriková

  Víťazom blahoželám! 

 Všetkým ďakujem za snahu a zodpovednosť.

Hviezdoslavov Kubín- triedne kolo

FANDÍME KORČULIAROM.....VÍŤAZOM

Návšteva knižnice

POKUS "PONOŽKA"

SLÁVIK SLOVENSKA

1.miesto: TEREZKA HUSŤÁKOVÁ

2.miesto:          TAMARKA GNORIKOVÁ                                               a JULINKA ŠEPEĽÁKOVÁ

3.miesto: LUCKA ANDRISOVÁ                                              a KRISTÍNKA FARKAŠOVÁ

Víťazom blahoželám a všetkých oceňujem za snahu a pekný spevácky výkon!              

SLÁVIK SLOVENSKA- foto

ŠKD: VESELÉ POPOLUDNIE

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým rodičom za pomoc pri organizovaní Valentínskeho venčeka. Vážime si Váš prístup a záujem o akciu. Ďakujeme rodičom za  krásne sladké torty a koláče, chutné chlebíčky, jednohubky, ovocie  a občerstvenie. Pani  Buršákovej a stredoškolákom za  výzdobu v telocvični.

Ples sa vydaril aj vďaka Vám - rodičia!

P.vychovávateľka a pani učiteľka.

Valentínsky venček 2017 - momentky

Polročné vysvedčenie

 

KORČULIARSKY KURZ ÚSPEŠNE UKONČENÝ...

 

Všetko krásne v Novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány daria.

 

Nech Vám radosť žiari z očí celučičký rok a nech šťastie sprevádza každý deň Váš krok.

Deťom a ich rodinám želajú pani učiteľka a pani vychovávateľka.

 

NAŠA VIANOČNÁ TRŽNICA

ŠKD: SLADKÝ PERNÍKOVÝ UTOROK

VESELÝ MIKULÁŠSKY DEŇ

ŠKD: ŠANTENIE V PRVOM SNEHU

PREDVIANOČNÁ TVORIVÁ DIELŇA

PRESTÁVKA

ŠKD: Jesenné šantenie, Detský beh zdravia a naša víťazka LUCKA

ŠKD akcia: MOJIMI OČAMI

ZBIERKA PRE PSÍKOV BEZ DOMOVA
 

 V dňoch 21.11-25.11.2016 /po-pia/organizujeme dobrovoľnú NEFINANČNÚ ZBIERKU na pomoc opusteným psíkom, ktoré našli dočasný domov v útulkoch v našom okolí /Michalovce, Strážske/. Ak máte doma staršie deky, koberčeky, osušky, uteráky, plachty, hračky, príp. konzervy, granule, piškóty, doneste ich v čase 7:15-7:40 h ku vchodu budovy č.4.

 Dúfame, že takto aspoň trošku prispejeme k ich ľahšiemu životu v tomto chladnom období. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa do zbierky zapojíte. 


 

 

BLOKOVÉ VYUČOVANIE- BUDÍKOVÝ DEŇ

ĎAKUJEME MILÝM  RODIČOM ZA SPOLUPRÁCU !!!

SKVELÝ TEKVIČKOVÝ A SLADKÝ KOLÁČIKOVÝ DEŇ

BESEDA "ZDRAVÉ ZÚBKY"

OZNAM !
V DŇOCH 29.9., 30.9. a 3.10.2016
(štvrtok, piatok, pondelok)
BUDE PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ KUCHYNE ODSTAVENÁ.
ŠKOLSKÁ KUCHYŇA V TÝCHTO DŇOCH DOKÁŽE ZABEZPEČIŤ PRE ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV IBA SUCHÚ STRAVU.
V PRÍPADE, ŽE NEVYUŽIJETE MOŽNOSŤ SUCHEJ STRAVY, MÔŽETE SVOJE DIEŤA NA TIETO DNI ODHLÁSIŤ Z OBEDOV.
AK BUDE PREVÁDZKA ŠKOLSKEJ KUCHYNE ZATVORENÁ DLHŠIE, BUDETE O TEJTO SKUTOČNOSTI VČAS INFORMOVANÍ.
ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE.

SKVELÁ SOBOTA V SENNOM

POZVÁNKA

DIDAKTICKÉ HRY

NOVÝ ROZVRH HODÍN - PLATNÝ OD PONDELKA

        

1

2

3

4

5

P      

MAT

TSV

SJL

HUV

 

U

MAT

SJL

PVO

SJL-Č

ETV
NBV

S

SJL

MAT

SJL-Č

ANJ
IFV

 

Š

MAT

SJL

PVO

VYV

VYV

P

SJL

SJL-Č

MAT

TSV

ANJ
IFV


 

 

ROZVRH HODÍN 2.A TRIEDY

         1 2 3 4 5
P       SJL MAT PVO SJL-Č  
U MAT TSV SJL-Č ANJ
IFV
ETV
NBV
S MAT SJL SJL-Č TSV ANJ
IFV
Š SJL MAT SJL-Č HUV PVO
P MAT SJL VYV VYV  

Vysvetlivky k rozvrhu hodín:

PVO - Prvouka

ETV - Etická výchova

NBV  - Náboženská výchova Rímokatolícka  a   Grekokatolícka

IFV-  Informatika

Iní vyučujúci v triede:

Anglický jazyk : Mgr.Andrea Stloukalová, jazyková učebňa

NBV : rim.-k. Mgr. Iveta Vasiľová, trieda 2. B

          grécko-k. Mgr. Miroslav Mihalčo, trieda 2. C

POZNÁMKA:

Žiaci budú na hodinu Informatiky a Anglického jazyka delení na polovičku.

 

PRVÝ DRUHÁCKY DEŇ

Milí druháci!

 Stretneme sa v pondelok 5.9. o 8:25  na  školskom dvore. Potom sa presunieme do našej vynovenej 2.A triedy. Budem zisťovať, či budete chodiť do ŠKD, na obedy do školskej jedálne,  záujem o povinne voliteľný predmet Etická/ Náboženská výchova. V triede sa zdržíme asi  hodinku.

TEŠIA SA NA VÁS VŠETKÝCH PANI UČITEĽKA A PANI VYCHOVÁVATEĽKA !!!

 

 


 

 

Koniec školského roka......hurá na prázdniny !!!

VYV: MAĽUJEME NOHAMI A ÚSTAMI

NÁŠ PRVÝ VÝLET - veľká fotogaléria

SVIATOČNÝ PIATOK 13.5.2016 doplnené foto

NÁŠ prvácky MDD

POPOLUDNIE PRE MAMIČKY

VIAC FOTIEK UŽ ČOSKORO.......

Vie    MAMI......., už dlho Ti chcem niečo

                       povedať...

       A je to naozaj dôležité!

       Preto prijmi moje pozvanie a príď

     v piatok 13.5.2016 o 16.00
    medzi nás prváčikov do 1.A triedy, kde
    oslávime spoločne

     TVOJ SVIATOK.                                 

    

Tešíme sa na Vás!

Dňa 29.4.2016 sa na IV.ZŠ konal 8. ročník súťaže 

  " O pohár primátora mesta Michalovce vo viacboji “.

Našu školu reprezentovalo družstvo žiakov a žiačok 1. - 3. ročníka a  získalo v celkovom súčte krásne  3. miesto . Z našej triedy školu reprezentovala LUCKA ANDRISOVÁ, ktorá získala              2. miesto v behu na 300 m.

LUCKE BLAHOŽELÁME!


 

 

LUCKA NA SÚŤAŽI

SPRAVODAJSKÝ PORTÁL MICHALOVCE24  PÍŠE  AJ O NÁS


michalovce.dnes24.sk/velke-upratovanie-mestskeho-parku-najmladsi-michalovcania-vyhlasili-boj-s-odpadkami-foto-236194 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

DOPRAVNÁ VÝCHOVA

DEŇ ZEME.......VYČISTILI SME KÚSOK ZEMEGULE

EXKURZIA DO SENNÉHO

Malá ochutnávka z exkurzie v Sennom.....foto čoskoro.

video-1461267166.mp4 (7278786)

ŠKD: EKO AKTIVITY

AJ MY SME PRISPELI V DEŇ NARCISOV

PRVÁCI NA BASKETBALE

VIAC INFORMÁCIÍ O AKCII SA DOZVIETE TU:

www.michalovskenoviny.sk/sport

ROZLIŠUJEME D a B

POĎAKOVANIE

Po úspešnom ukončení kurzu chceme  poďakovať rodičom, starým rodičom za veľkú pomoc pri obúvaní  žiakov pred aj po hodinách korčuľovania.

Ďakujeme aj p. Švenkovi (rodičovi z 1.B) za vybavenie autobusu, ktorý nás s ťažkými batohmi odvážal na kĺzisko a privážal do školy. Veľmi ste nám pomohli. Vážime si to a ďakujeme!

Pani učiteľka a pani vychovávateľka.

KORČULOVANIE - ZÁVER - CERTIFIKÁTY

MAJSTROVSTVÁ MICHALOVIEC V KORČUĽOVANÍ

PEKNÝ TVORIVÝ PONDELOK

TRIEDNE KOLO SÚŤAŽE SLÁVIK SLOVENSKA

1. miesto TEREZKA HUSŤÁKOVÁ

2. miesto TAMARKA GNORIKOVÁ

3. miesto JULINKA ŠEPEĽÁKOVÁ

             a LUCKA ANDRISOVÁ

Pochvala  a ocenenie patrí všetkým spevákom, ktorí sa naučili a zaspievali ľudovú  pesničku.

 

SLÁVIK SLOVENSKA - triedne kolo

KORČUĽUJEME......

Návšteva školskej knižnice