Domáce úlohy

Streda

21.02.2018 08:31
SJ- Vybrané slová po V- zvyk, výskať, vyť. Uč. str. 62/ 8-ústne, 10- písomne. MAT- GEO- str. 30/ celá, str. 31/ celá- doma počas voľna vyriešiť príklady do PZ PDA- Prečo je ľad šmykľavý? Naučiť sa nalepené poznámky a napísať príklady trenia. P.S.: Deti budú prednášať básne po jarných...

Utorok

20.02.2018 09:21
Čítanie - článok Panda čítať s porozumením a vypracovať úlohy k článku. Písanie- str. 40 a 41. SJ- vybrané slovo VYSOKÝ. DÚ na slová výška, zvyšok, navyše a vysoko utvoriť vety. MAT-Geo- 28/ celá, Kilometer- str. 29/ 17. DÚ 30/ 18, kto môže doniesť krokomer.....  

Streda

14.02.2018 08:22
SJ- Vybrané slová po V. VY, vykanie. Str. 61/ 2,3,4-písomne. MAT- GEO- 26/ 6,7, 27/ celá, 28/ 12 DDÚ. Naučiť sa jednotky dlžky zo zošita- cm, dm,m. PDA- Vesmír- krátke zopakovanie učiva. Technika- Prečo sa lopta kotúľa.Vedieť poznámky nalepené v zošite. Uč str. 32 a 33.   Na základe...

Utorok

13.02.2018 10:04
MAT- GEO-  Jednotky dľžky PZ str. 25, 26/4,5, DÚ str. 27/ 8,9,10. SJ- Opis predmetu str. 60.DÚ- napíš niekoľko pokynov na opis predmetu- hračka, peračník, izba, oblečenie,.....max. 5 viet. Čít- čítanie s porozumením  text PANDA. 

Pondelok

12.02.2018 09:28
SJ- Opis predmetu. Čítanie domácich úloh.Precvičovanie učiva. MAT- Pravda- nepravda str. 16/ celá. Precvičovanie násobenia a delenia do 5. ZAJTRA GEOMETRIA!!! Čít- Písanie str. 39. Vymýšľanie vlastnej tajnej abecedy- kto nedokončil- dokonči doma.

Piatok

09.02.2018 09:30
VLA- Predmety ako svedkovia doby. Uč. str. 40 a 41. Prečítať a naučiť sa poznámky z PL.Do budúcej hodiny doniesť  predmet z minulosti. MAT- precvičovanie násobilky a delilky. V pondelok krátke preverovanie vedomosti. SJ- opis predmetu. Str. 59. DÚ- stručne opíš 1 vec - 4-5 viet. Čít-...

Štvrtok

08.02.2018 09:20
SJ- Písanie samostatnej práce. Opis kŕmidla str. 58/ 2p. DÚ- str. 58/ 3p. MAT- Násobenie a delenie č. 5. PZ str. 15/ celá. Precvičovať  so žiakmi násobenie a delenie do 5.  

Streda

07.02.2018 13:23
Mat- Násobenie a delenie č. 5. PZ str. 14/ 10, 15,20- dokončíme zajtra. SJ- Písanie školského diktátu. Opakovanie s Opkom Hopkom str. 58/ 1-ústne, 3-ústne. DÚ- zajtra samostatná práca.  PDA- Vesmír- precvičovanie učiva. Zopakovať str. 28-31. V stredu bude krátke zopakovanie učiva.

Utorok

06.02.2018 10:33
SJ- Opakovanie vybraných slov a písanie cvičného diktátu. Zajtra napíšeme školský diktát. MAT- Delenie číslom 5. PZ str. 12/ celá, 13/ 40,45,50. DÚ do zošita 14/ 0. Čít- Hra pre tvoje modré oči. Každý si vyberie jednu časť na čítanie. Do zošita vypísať druhy zeleniny a obilia z článku.  P.S.:...

Pondelok

05.02.2018 10:22
MAT- Násobilka č. 5. PZ str. 10 a 11/ celá.Naučiť sa násobilku číslom 5.  SJ- Vybrané slová po S- opakovanie. Uč. str. 57/ 18-ústne, 19/ písomne, 20/ústne, 22/ písomne, 23/ písomne- dokončiť doma DDÚ. DÚ- str. 57/ 25. Zajtra napíšeme cvičný diktát Čít- Ľubomír Feldek- str. 73.  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>