OZNAM

Dňa 27.marca o 13 tej hodine sa vo veľkej telocvični predstaví Divadielko Bábadlo z Prešova s predstavením PALCULIENKA.
Nezabudnite že vstupné je 2 eurá.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moji druháci!

Veľká pochvala Vám patrí za super zvládnuté tančeky za správanie a disciplínu počas vystúpenia na Valentínskom venčeku. Samozrejme poďakovanie patrí aj Vašim milým rodičom za občerstvenie,prípravu stolov, za kvetinky za pomoc pri  obliekaní a pod. 

             Ď a k u j e m e !

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALENTÍNSKY  VENČEK!

Takže zajtra milí moji tanečníci finišujeme nezabudnite pripomenúť rodičom že začíname o 15,00 hod.

vo velkej telocvični.Chlapci nezabudnite si pre dievča červenú ružičku. Tešíme sa na Vás všetkých

p.vychovávatelka Anička a pani učitelka Danka.

 

 

 

Milé mamičky!

Na tabuli v našej triede je oznam . Je to rozpis občerstvenia pre Vaše ratolesti na Valentínsky ples. V prípade nejakých nejasností alebo dotazov sa na nás kľudne obráťte.    

 

 Druháci moji!

 

Začíname s nácvikom základných tančekov na Valentínsky ples druhákov, krorý sa bude konať dňa 17.februáo 15,00 hod. vo velkej telocvični našej školy. Prosím Vás aby ste si naučené kroky cvičili aj doma pred zrkadlom vo voľnom čase. Zároveň prosím všetkých rodičov aby deťom umožnili poobedňajší nácvik a nevyberali ich zo šk.klubu pokiaľ to nie je nutné. Ďakujem za pochopenie. Taktiež Vás milí rodičia poprosím o zabezpečenie spoločenského oblečenia a obuvi pre svoje dieťa.