INFORMATIKA     www.kozmix.sk

KLIKNI.............MOJE ÚLOHY    ZADAJ KÓD

OKTÓBER

KÓD K PRVEJ ÚLOHE JE:              P5H5U

NOVEMBER

KÓD K DRUHEJ ÚLOHE JE :     NKU5Y

KÓD K TRETEJ  ÚLOHE JE :     WOWKR

KÓD K ŠTVRTEJ  ÚLOHE JE :        JDNUE

KÓD K PIATEJ ÚLOHE JE :       DSKDT

KÓD K ŠIESTEJ ÚLOHE :         H6HG3

DECEMBER

KÓD K SIEDMEJ ÚLOHE :          YTMDC
 

JANUÁR

KÓD K ÚLOHE.....  K148E