11.9. 

- str. 25 čítať článok s porozumením

- stále opakovať slovíčka L1

- str. 26 cvičenia podľa vzoru v bublinkách cv. 1 ústne, cv. 2 písomne do zošita

PS: 8,10 eur na PZ čo najskôr

THANK YOU:-)

 

13.9.

- čítať článok s porozumením A toy shop

PS: Žiaľ, niektorí žiaci dnes nemali DÚ v zošíte. Prosím o nápravu a dôslednú domácu prípravu. Thank you:-)

 

14.9.

opakovanie 1 lekcie

- v pondelok 18.9. test z 1 L

HAVE A NICE WEEKEND:-)

 

18.9.

slovná zásoba L2

 

20.9.

orava testu v zošite - prosím pozrieť si, kto aké chyby urobil

neurčitý člen A/AN, "a" sa používa pred slovom začínajúcim na spoluhlásku, "an" pred slovom začínajúcim na samohl. (rozhoduje, čo je vo výslovnosti, nie ako sa to píše)

str.34 cv.1, otázky typu "Is it...?" (Je to...?) nácvik odpovedí "Yes, it is./No, it isn´t." (Áno, to je./ Nie, to nie je.) 

 

PS: Podrobnejší opis učiva ako uvádzam vyššie budem postupne zužovať. Žiakom sa to na hodine snažím vysvetliť tak, aby to doma vedeli vysvetliť aj rodičovi neangličtinárovi. Ďakujem za porozumenie.

 

25.9.

- opakovanie L2, v stredu testík, podobne ako bol za L1

- dnes dostali žiaci PZ. Prosím, aby si v rámci opakovania vo voľnom čase dorobili cvičenia z 2. lekcie. Keď sa budú riadiť vzorom pri každej úlohe, hravo to zvládnu. PZ im môže pomôcť aj pri príprave na test z L2.

- L1 si budú vypracovávať vo štvrtkok na suplovanej hodine, kedy ja v škole nebudem, knihu im teda v stredu do školy netreba.

 HAVE A NICE DAY:-)