2.11.

Opakovanie L4. V pondelok test.

DÚ: Napísať 10 viet s použitím slov: fast, slow, happy, sad, short, long, pretty new, old, funny.

Have a nice weekend:-)

 

6.11.

Z viet, ktoré sme robili na hodine, utvor za DÚ otázky a krátke odpovede. Tí, čo chýbali, sú ospravedlnení, ak si nemajú od koho odpísať, čo sme robili na hodine. Chýbajúci si test z L4 napíšu nabudúce.

 

8.11.

DÚ oprava testu do zošita. Test doniesť naspäť. Slovná zásoba L5.

 

15. 11.

DÚ: dokončiť dolné cvičenie na str. 60. Otázka: How many .... are there? There are ..../ There is.... Opakovať tvorbu množného čísla. PZ máme v škole.

16.11.

DÚ: PZ po str. 45 (niektorí už majú). Have a nice holiday:-)

 

20.11.

DÚ: PZ str. 48. Chválim celú skupinu za aktivitu. Ste veľkí šikovníci, mám z Vás radosť:-)

 

23.11.

DU: PZ 49 dokončiť.