Domáce úlohy

Streda

21.06.2017 13:03
MAT- Vyhodnotenie záverečnej práce, PZ str. 57/2, 3 a 4. SJ- Vyhodnotenie záverečnej práce. Písanie- písanie písmena Q. Čítanie - čistenie a odovzdávanie učebnice. Do školy nosíme ľubovoľné knihy na čítanie. P.S.: Zajtra (štvrtok) priniesť do školy učebnicu VYV a Informatiky aj náboženstvo. Počas...

Pondelok

19.06.2017 12:47
MAT- písanie záverečnej práce SJL- Precvičovanie učiva. Písanie- ďalšia strana- celá (písmeno e) P.S.: Zajtra školský výlet do V. Raškoviec. Do školy prídeme v normálnom čase, doniesť pitie a desiatu, malú deku, zopár drobných na malé výdavky. Obed máme objednaný tam. Príchod do školy okolo 14.00....

Piatok

16.06.2017 11:41
MAT- Opakovanie učiva a písomné počítanie. PZ str. 55, 56- 1,2,3 a 5. V pondelok bude záverečné opakovanie- sčítanie  a odčítanie bez prechodu aj s prechodom, usporiadanie a porovnávanie čísel, písomné sčítanie a odčítanie bez prechodu cez 10, slovné úlohy bez prechodu cez 10 a geometria. SJ-...

Štvrtok

15.06.2017 12:56
SJ- Opakovanie učiva, Rozprávame, ako vyzerá svet okolo nás uč. str. 110/1-ústne, 3 ústne, 5 písomne, DÚ cv. 6. Zajtra napíšeme záverečnú prácu. MAT- Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného s prechodom cez 10.Uč. str. 74- dolu. Cv. 1- doma dokončiť. Opakovaciu prácu napíšeme v...

Streda

14.06.2017 10:20
MAT- Písomne sčítanie s prechodom cez základ. Uč. str. 74- hore.Počítanie v zošite. PZ str. 55/1. Záverečnú prácu napíšeme v pondelok. SJ- Opakovanie učiva, doplňanie í,y do slov. V piatok napíšeme záverečnú prácu. Písanie- str. 26- celá. Čít- O lietajúcom papieri- do piatku celý článok.

Pondelok

12.06.2017 09:19
MAT- Písomné odčítanie, PZ str. 54/3. Uč. str. 72/2- dolné- DÚ. SJ- čítanie článku na str. 108/9, 108/10 a a b písomne, DÚ- 109/11. Písanie str. 24- celá. P.S.: V stredu a v piatok  majú všetci žiaci ANGLICKÝ JAZYK. Budú písať opakovacie práce. Prosím rodičov o zaplatenie obeda 20.6.2017...

Utorok

06.06.2017 10:23
MAT- Opakovanie sčítania a odčítania. Uč. str. 71/ 2-ústne, 3-písomne, DÚ- 7 a 9.Vo štvrtok budeme potrebovať na hodinu aj PZ. SJ- Precvičovanie učiva, DÚ- str. 107-cvičenie s lienkou a vo štvrtok si napíšeme diktát. Čít- čítanie s porozumením článku Lenivé žabky - iba stranu 100 (do...

STREDA

31.05.2017 10:17
MAT- Opakovanie učiva. PZ str. 50-3,4,5. Str. 51- celá, DÚ- do pondelka str. 52- celá. SJ- Opakovanie viet. V pondelok bude SP.  Čítanie- Do utorka celý článok Ako si mačky kúpili televízor.  Písanie- Str. 22- celá. P.S. Hygienické potreby- iba vyťahovacie vreckovky prosím od rodičov...

Pondelok

29.05.2017 10:22
MAT- Sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10. PZ str. 46- celá, 47-celá, 48-celá. SJ- Opakovanie viet- str. 101- 8 ústne, 9-písomne, DÚ cv. 10. P.S. Zajtra doobeda budeme hodinu na školskom dvore- ENGLISH DAY- je potrebná pokrývka hlavy. 

Piatok

26.05.2017 12:26
SJ- Vety- opakovanie, uč. str. 1-písomne, 2- ústne, 3-ústne, 4-ústne, 5-písomne,7-písomne, DÚ- cv. 6. MAT- PZ- str. 42-3,5, Str. 43- 1,2,3,4, str. 44- celá, DÚ- str. 45- celá. Písanie- dopísať báseň o Brazílii.  Čítanie- článok O načisto obrátenej krajine.