Domáce úlohy

Streda

29.03.2017 13:07
MAT- Samostatné počítanie  10 príkladov z učebnice. Str. 51-4 a 5, str. 52-12,13,14, str. 53- 22 a 24, str. 54-5,6 a 7. Žiaci počítali samostatne, kto koľko stihol. Kto nestihol- môže si to dopočítať doma.  SJ- Precvičovanie jednoslabičných slov. Dobrovoľná domáca úloha- Aké...

Pondelok

27.03.2017 12:47
SJ- Jednoslabičné slová- precvičovanie učiva. Práca vo dvojiciach, uč. str. 78-4,5- ústne, DÚ- cv. 6. MAT- Precvičovanie učiva- PZ str. 17-4,5, Str. 18- celá, str. 19- celá.DÚ- z učebnice- každý má poznačené v zošite stranu a príklad.    

Piatok

24.03.2017 08:34
SJ- Jednoslabičné slova- str. 78-1,2-ústne, DÚ- 78-3. Čít- Článok na výber zo str. 22 v žltej knihe- buď článok Uspávanka pre myšky-alebo Rádio HAV. Písanie - dopísať stranu s písmenom CH. MAT- Precvičovanie učiva- str. 16-1,2,3,5. Str. 17- 2. DÚ- str. 18- iba 3 a str. 19- iba 2.   

ŠTVRTOK

23.03.2017 12:00
MAT- Precvičovanie učiva- PZ str. 15- celá, DÚ str. 17- 1 a 3. SJ- Veta, slovo,....str. 77-7-písomne, DÚ- napísať 30 ľubovoľných slabík PVO- Rast a vývin živočíchov str. 57-tabuľka, doma dokončiť údaje o človeku.  

STREDA

22.03.2017 11:36
MAT- Precvičovanie učiva- PZ str. 13-celá, 14-celá. SJ- Veta, slovo, slabika, hláska- Uč. str. 77- 5-ústne, 6-písomne, žltý obdlžnik prečítať. Čít- Celkom posledná bosorka- čítať s porozumením. Do malého zošita prepísať jednu vetu - kto nedokončil-dokonči doma. V piatok odovzdá zošit na...

Utorok

21.03.2017 11:25
MAT- Odčítanie celých desiatok od dvojciferných čísel. Uč. str. 51- 2- ústne. PZ str. 12- celá. SJ- Veta, slovo,...... Str. 76- 1-ústne, DÚ- str. 76-3-písomne, 4-ústne. PVO- Spoznávanie živočíchov. Rast a vývin živočíchov. Str. 56- celá.Doniesť do školy encyklopédie o zvieratkách- kto môže. Označiť...

Streda

15.03.2017 11:31
MAT-GEO- opakovanie a prehlbovanie učiva. Písanie samostatnej práce. V pondelok už bude matematika. SJ- Opakovanie a prehlbovanie učiva.  Čít- čítanie článku Strašiak v obilí- na piatok. Písanie- str. 10- 7 riadkov. P.S. : Zajtra ideme na klzisko- povzbudzovať. Do školy bez učebníc. V piatok...

Utorok

14.03.2017 12:07
Mat- geo- precvičovanie učiva- bod, priamka a úsečka. DÚ- str. 89- 5,6,8. SJ- Precvičovanie učiva, samostatná práca.  Čít- čítanie článku Strašiak v obilí- str. 10. Chlapci si majú prelistovať časopis a na výkres nakresliť obrázok auta. PVO- Zopakovať si učivo o neživej prírode. DÚ- Spolu s...

Pondelok

13.03.2017 10:24
SJ- Mäkké spoluhlásky- opakovanie a prehlbovanie učiva.Uč. str. 75- 7-ústne, 9-písomne, DÚ- cv. 10. Zajtra napíšene krátky test na mäkké slabiky. MAT- Geo- PZ- str. 9 a 10. Dú- narysuj 5 úsečiek a  5 priamok a označ ich. Zajtra na hodinu nepotrebujeme PZ. P.S.: Zajtra na čítanie článok Falošný...

Utorok

28.02.2017 09:27
MAT- GEO- PZ str. 2 a 3- celé. SJ- Mäkké slabiky, Uč. str. 72-24- napísať do zošita tretie slovo, 25- prepísať text, DÚ- cv. 26. Písanie- str. 8- celá. PVO- Opakovanie učiva o pôde, rozpúšťaní látok vo vode, odparovaní.Zapisovanie poznatkov do pracovnej učebnice.