Domáce úlohy

Piatok

26.05.2017 12:26
SJ- Vety- opakovanie, uč. str. 1-písomne, 2- ústne, 3-ústne, 4-ústne, 5-písomne,7-písomne, DÚ- cv. 6. MAT- PZ- str. 42-3,5, Str. 43- 1,2,3,4, str. 44- celá, DÚ- str. 45- celá. Písanie- dopísať báseň o Brazílii.  Čítanie- článok O načisto obrátenej krajine.

Streda

24.05.2017 08:27
SJ- Opakovanie viet. Str. 98- ústne celá strana, str. 99- 14 písomne. MAT- Str. 41- celá, str. 42-1 a 2. Čít- O načisto obrátenej krajine, 2 časť na str. 95 po slovo ...svete?"Do malého zošita napísať z článku 2 oznamovacie, 1 opytovaciu a 1 zvolaciu vetu. P.S. Zajtra doniesť iba PRVOUKU ....ideme...

Utorok

23.05.2017 13:05
MAT- Odčítanie dvojciferných čísel bez prechodu cez základ. Príklady: 68-24.PZ str. 41-1,2. SJ- Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety.  Uč. str. 97-1-ústne, 4-ústne, DÚ- cv. 2. PVO- Pozorovanie hmyzu a opakovanie učiva o zvieratách. DÚ- čítať si vyplnené tabuľky zo strán 58, 61, 63, 69 a...

Piatok

19.05.2017 11:50
MAT- PZ str. 38- celá. SJ- Precvičovanie opytovacích viet- DÚ uč. str. 96- slniečko . V pondelok bude SP na oznamovacie  a opytovacie vety. Čít- V utorok čítať text o mravcoch z pracovného listu- deti ho dostali v stredu. Nakresliť ilustráciu k prečítanému textu.

ŠTVRTOK

18.05.2017 11:49
MAT- Sčítanie dvojciferných čísel s prechodom cez 10. Uč. str. 67- horná tabuľka. PZ str. 37- celá. SJ- Opytovacie vety. Uč. str. 96- 12 ústne, 13-písomne- doma dokončiť.  PVO- Spoločenstvo mravcov- pozorovania  v prírode.

Streda

18.05.2017 11:48
VEU/ ITV Mravčí deň

Utorok

16.05.2017 11:19
MAT- GEO- Opakovanie a preverovanie vedomosti. Zajtra doniesť matematiku. PVO- Spoločenstvo mravcov. Str. 62. DÚ- str. 63- 3,4,5 a dole tabuľku vyplniť. Čít- O načisto obrátenej krajine- po slovo nohy na str. 94. Do malého zošita nakresliť Osmidunča. SJ- Opytovacie vety. Str. 95- 7 písomne, 8-...

Pondelok

15.05.2017 11:33
MAT- GEO- Rysovanie usečiek, dĺžka úsečiek, PZ str. 93-1,2,3,4. Zajtra bude opakovanie:  uholníky, vyznačovanie vrcholov a strán, dĺžka úsečky.  SJ- Opytovacie vety- str. 94- ústne, 95- vedieť aká je opytovacia veta, cv. 4-ústne, 5-písomne, DÚ- cv. 6.  

STREDA

10.05.2017 12:48
MAT-GEO Mnohouholníky, PZ str. 14- celá, zajtra na hodinu PZ nepotrebujeme, iba učebnicu a malý zošit. SJ- Oznamovacia veta. Uč. str. 93- 14-písomne, lienka s 2 bodkami- písomne.Zajtra si napíšeme cvičný diktát. Čít- báseň Mamičkino poď- naučiť sa so piatku naspamäť. 

Utorok

09.05.2017 11:17
MAT- GEO- Mnohouholníky, PZ str. 13 SJ- Oznamovacie vety- uč. str. 93- 12 písomne, DÚ str. 93/13. Čít- článok Dobrú chuť str. 92,  PVO- prehlbovanie učiva P.S.: Vo štvrtok bude rodičovské združenie.