Domáce úlohy

Piatok

23.11.2017 22:31
MAT- Zaokrúhľovanie- prehlbovanie učiva. Vyskúšajte :skolakov.eu/matematika-3-trida/zaokrouhlovani/ SJ- Opakovanie vybraných slov po M. Písanie cvičného diktátu. Pozvánka- str 39. DÚ- precvičiť vybrané slová, v pondelok bude školský diktát. VLA- Vrstevnice, str.18, druhy máp. Opakovanie TC.

ŠTVRTOK

23.11.2017 10:30
MAT- str. 38/ celá, str. 39/ celá. SJ- precvičovanie vybraných slov po M. Zajtra cvičný diktát. 

STREDA

21.11.2017 23:07
MAT- Zaokrúhľovanie na tisícky. PZ str. SJ- Vybrané slová po M. Vybrané slovo HMYZ. Opakovanie vybraných slov. Uč. str.37/27, 38/29- prečítať diktát. Prir.- Topenie a tuhnutie. Str. 24 prečítať a naučiť sa vety zo zošita. P.S.: Dnes dostali žiaci domov hesla z Digitálnej učebnice. Obálka je určená...

Utorok

21.11.2017 10:47
MAT- Zaokrúhľovanie na stovky. PZ str. 36/4,5. Str. 37/6.  SJ- Vybrané slová po M. Slovo MYŠ. Str. 36/22, str. 37/ 23, DÚ- str. 37/ 25. Čít- Ohńostroj pre deduška- str. 33. DÚ- napíš 15 obľúbených domácich jedál. P.S.: Zháňajte si MIKULÁŚSKU ČIAPKU na fotenie. Precvičuj zaokrúhľovanie :...

Pondelok

20.11.2017 11:21
MAT- Zaokruhľovanie- PZ str. 36/1,2,3 SJ- Vybrané slová po M- slová myslieť a priemysel.Str. 36/17,18 Čít- čítanie z prinesených kníh. Zajtra doniesť čítanku

Štvrtok

16.11.2017 12:28
MAT- GEO- precvičovanie učiva. V pondelok bude matematika. SJ- Vybrané slová po M. HMÝRIŤ SA. Str. 35/ 13-písomne, 15- ústne, DÚ- cv. 14 a 16 P.S. Ďalšie úlohy na KOZMIXE  

Streda

15.11.2017 11:58
MAT- GEO- Prehlbovanie učiva- rysovanie kružnic. Geometria bude aj zajtra. Pracovný zošit nepotrebujeme.V pondelok už matematika. SJ- Vybrané slová po M. Slová šmýkať sa, mykať, žmýkať. Str. 34/ 7,8,9, 10 ústne,  PDA- Hmotnosť. Zisťovanie hmotnosti malých predmetov. DÚ- nakresli váhy, ktoré sú...

Utorok

14.11.2017 11:13
MAT-GEO- Kružnica, prehlbovanie učiva. PZ str. 14- celá. SJ- vybrané slová po M- umyť, mydlo a mýliť sa.  DÚ- str. 34/7. Čít- DÚ- čítať detskú knihu a v pondelok ju doniesť do školy.

Pondelok

13.11.2017 10:27
MAT- GEO- Rysovanie kružníc str. 11. Str. 12/ 1, str. 13/5, DÚ- str. 15/ celá. SJ- Vybrané slová po M. MY a MI.Str. 33/2- ústne, 34/3 ústne, DÚ str. 34/ 5. Čít- dokončenie článku O blechách,.... Písanie- str. 19/ celá, str. 20- celá- dokončiť doma, kto nestihol.

ŠTVRTOK

09.11.2017 11:47
MAT- Opakovanie štvorciferných čísel.ZAJTRA BUDE GEOMETRIA- KRUŹIDLO. SJ- vyhodnotenie a oprava diktátu. Inzerát- uč. str. 31/1,2,3- ústne. Str. 32/ 6-písomne, DÚ- cvičenie dolné. Zajtra bude samostatná práca na Vybrané slová po B.  
1 | 2 | 3 >>