15.2.2017

 

Clothes - str. 22. Poznať oblečenie ( napísané v zošite + str. 58,59 obrázkový slovník).

Spievať pesničku: Clothes song ( netreba vedieť naspamäť).

DÚ - str. 23 - vypracovať stranu ( doplniť pomenovanie oblečenia a vymaľovať podla vzoru hore).

 

8. a 10.2.2017

 

The house game - str. 20.

House fun - str. 21.

Poznať členov rodiny, miestnosti v dome. Opakovať z predchádzajúcej hodiny.

 

25. a 27.1.2017

 

Where is mum? - str. 19 - poznať členov rodiny, obrázkový slovník str. 58.

Practice - 2A - str. 64.

Opakovať z predchádzajúcej hodiny.

 

18. a 20.1.2017

 

Winter - str. 16. Naučiť sa Winter song - slová na str. 60 + CD ( ak nevieš spievať, stačí zarecitovať).

Houses - str. 17 - napísať a poznať miestnosti v dome. Poznať frázu: Bud is in the bathroom. / Bud je v kúpelni.

Storytime - str. 18 - čítať. Poznať frázu: Where is Bud? / kde je Bud? Is he in the bathroom? / Je v kúpelni? Yes. / Áno. No. / Nie.

 

DÚ - preložiť a napísať do zošita slová: sledge, snowballs, scarves, hedgehog.


Opakovať čísla, farby, školské pomôcky, in, on.